ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργασίας ΚΕΣ

Η φόρμα αυτή θα ξεκινήσει έναν διάλογο σχετικά με μια νέα δραστηριότητα/πρότζεκτ που περιλαμβάνει και αφορά το ΚΕΣ. Αναγνωρίζουμε ότι τα σχέδιά σας μπορεί να μην έχουν διαμορφωθεί πλήρως, παρ’ όλα αυτά σας ζητούμε η φόρμα να είναι όσο το δυνατόν πλήρης, προκειμένου να μας δώσει μια σαφή περιγραφή και προοπτική του τι ελπίζετε να επιτύχετε.

Η υποβολή αυτής της φόρμας δεν εγγυάται την αποδοχή ή την έγκριση της πρότασής σας. Το Κέντρο θα την εξετάσει με στόχο να διευκρινίσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της εν λόγω δραστηριότητας. Πρωταρχικής σημασίας για το Κέντρο θα είναι κατά πόσο ο ρόλος του ΚΕΣ σε αυτή την προτεινόμενη δραστηριότητα/πρότζεκτ είναι (1) συνεπής ως προς τη συνολική αποστολή και το προφίλ του Κέντρου, (2) συμβατός με τις υπόλοιπες τρέχουσες και μελλοντικές δεσμεύσεις μας, και (3) βιώσιμος, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων του Κέντρου.

Όλες οι προτάσεις συνεργασίας πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του πρότζεκτ, ώστε να προσφέρει ικανό χρόνο για περαιτέρω επικοινωνίες μεταξύ του Κέντρου και των διοργανωτών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και την αποστολή αλλά και τις εγκαταστάσεις του ΚΕΣ.

Α) Στοιχεία επικοινωνίας και οργανισμού:

Παρακαλούμε συμπληρώστε το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη σχέση με τον οργανισμό που υποβάλλει την πρόταση.

Β) Περιγραφή δραστηριότητας/πρότζεκτ:

π.χ. συνέδριο, εργαστήριο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σεμινάριο, κλπ.
Να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις.
π.χ. φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, ευρύ κοινό – παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε τον προβλεπόμενο αριθμό των συμμετεχόντων/παρευρισκομένων.
Συμπεριλάβετε τη σχέση με τον οργανισμό και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας.
π.χ. ο οργανισμός θα παρέχει συντονιστές πληροφοριακών συστημάτων, διοίκησης-οργάνωσης ή/και άλλων ειδικοτήτων για την υποστήριξη του πρότζεκτ.
π.χ. Αίθουσα Διαλέξεων ή Αίθουσα Σεμιναρίων ή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΕΣ, ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία/χώρο εκτός των εγκαταστάσεων του Κέντρου. Δείτε φωτογραφίες των εγκαταστάσεων του ΚΕΣ.
Το ΚΕΣ είναι ανοιχτό Δευτέρα και Τετάρτη, 10πμ-8μμ, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 10πμ-5μμ.
Παρακαλούμε σημειώστε εάν απαιτείται τέλος εγγραφής για τους συμμετέχοντες και τα άτομα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρότζεκτ σας.

Γ) Προτεινόμενη συνεργασία και συμβολή του ΚΕΣ:

π.χ. ρόλος οικοδεσπότη/παροχή φιλοξενίας, συν-διοργανωτή, θεσμική στήριξη, οικονομική στήριξη – παρακαλούμε διευκρινίστε.
π.χ. μικρόφωνα, προβολέας βίντεο, φορητός υπολογιστής, ασύρματη σύνδεση ίντερνετ, εργαλεία προώθησης/δημοσιοποίησης του πρότζεκτ, διαλείμματα καφέ, υποστήριξη διαμονής ή/και ανάγκες μεταφοράς, άλλη μορφή διοικητικής, τεχνολογικής/τεχνικής, ή οικονομικής στήριξης – παρακαλούμε διευκρινίστε.
Στο ίδιο ή σε άλλο πρότζεκτ, παρακαλούμε διευκρινίστε.

Δ) Άλλες σημειώσεις και σχετικά έγγραφα:

Maximum upload size: 8MB
Μπορείτε να ανεβάσετε έως 2 αρχεία. Αν επιθυμείτε να μοιραστείτε περισσότερα των 2 αρχείων, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε συρράψει τα έγγραφά σας σε ένα αρχείο πριν προχωρήσετε στην ανάρτηση.
Διάβασα και έλαβα γνώση για τον κανονισμό εύρυθμης χρήσης εγκαταστάσεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Harvard. *
Sending