Πρόγραμμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Υποβολή Φόρμας για Συμμετοχή

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ) για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης.
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής DLP
Το 1ο μέρος προτείνεται εάν συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα για πρώτη φορά.
Παρακαλούμε γράψτε μας περισσότερες εναλλακτικές, σε περίπτωση που η πρώτη σας επιλογή είναι αδύνατη.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η κάθε ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 25. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων ξεπερνά τα 25 θα πρέπει να διαμορφώσουμε περισσότερες από μία ομάδες. Το ΚΕΣ θα υποδέχεται έως δύο ομάδες ημερησίως.

Με την υποβολή της παρούσας φόρμας, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν λάβετε σχετικό μήνυμα, παρακαλούμε να υποβάλετε τη φόρμα ξανά.

Ο συντονισμός μεταξύ του ΚΕΣ και των σχολείων/ιδρυμάτων είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητος για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕΣ παρακολουθεί διαρκώς τις οδηγίες του Πανεπιστημίου Harvard και των Ελληνικών Αρχών, τηρώντας αυστηρά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε περίπτωση που οι σχετικοί κανονισμοί και οδηγίες διαφοροποιηθούν από τα ισχύοντα, το ΚΕΣ θα προσαρμοστεί άμεσα, ενημερώνοντας αναλόγως και τον εκπρόσωπο επικοινωνίας ο οποίος αναφέρεται στην παρούσα ηλεκτρονική φόρμα.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

Sending