ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2021 ΣΤΙΣ 19:00

SPRING 2021 SFA May event registration

«Ο ιδρυτικός μύθος της Ρώμης και η ρωμαϊκή εθνική ιδεολογία:
διαδρομές μέσα στον μύθο και την ιστορία»
Διαδικτυακή Διάλεξη
του κυρίου Ανδρέα Ν. Μιχαλόπουλου, Καθηγητή Λατινικής Φιλολογίας
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΛΛΑΔΑΣ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD

H συμμετοχή στη συγκεκριμένη δραστηριότητα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος), Πανεπιστήμιο Harvard (στο εξής «ΚΕΣ» και «ΚΕΝΤΡΟ») ή/και συνεργαζόμενων με αυτό οργανισμών, περιλαμβάνει προβολή/αναμετάδοση ζωντανής και κατόπιν και μαγνητοσκοπημένης εικόνας και ήχου καθώς και ενδεχόμενη προβολή του ονόματος των συμμετεχόντων και καταγραφή τους μαζί με φωτογραφικό υλικό (στο εξής «Καταγραφές») προκειμένου να προωθείται η δραστηριότητα αυτή και εν γένει το έργο του ΚΕΣ αλλά και να αξιολογείται και να βελτιώνεται η εργασία και η προσφορά μας στο μέλλον.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα επιλογής των προσωπικών δεδομένων που θα προβάλλουν μέσω της παραμετροποίησης των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούν και ενημερώνονται σχετικά με προφορικές και γραπτές οδηγίες, πριν την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης. Για την καταγραφή και προβολή των προσωπικών αυτών δεδομένων, το ΚΕΣ στηρίζεται στο σχετικό έννομο συμφέρον του προς τούτο, όπως προβλέπεται στην ενότητα “Θ” της πολιτικής προσωπικών δεδομένων του ΚΕΣ.

Σε περίπτωση που στην καταγραφή αυτή μαγνητοσκοπηθεί εικόνα φυσικού προσώπου στην οποία διακρίνονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά, οι διοργανωτές θα ζητήσουν από το πρόσωπο αυτό τη γραπτή συγκατάθεσή του, σε περίπτωση που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν μελλοντικά το υλικό αυτό περαιτέρω για σκοπούς προώθησης του έργου τους, λ.χ. με δημοσιοποίηση σε συγκεκριμένα μέσα.

Επιπλέον, με την παρούσα κατανοώ ότι το ΚΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει/αναμεταδίδει ζωντανά με ψηφιακή μορφή μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων του ΚΕΣ, των κοινωνικών δικτύων, του YouTube και άλλων πλατφορμών με βίντεο, καθώς και να δημιουργήσει, αντιγράψει, επεξεργαστεί, δημοσιεύσει, διαμοιράσει, αναπαράγει, παρουσιάσει, ερμηνεύσει, εκθέσει και με όποιον άλλο τρόπο χρησιμοποιήσει και διαθέσει μελλοντικά τις Καταγραφές και όσα έργα τυχόν προκύψουν από τις Καταγραφές με όποιο τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό μέχρι σήμερα ή που θα επινοηθεί στο εξής, καθώς και να εξουσιοδοτήσει άλλους να πράξουν το ίδιο σε ψηφιακή ή και έντυπη μορφή. Τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται ανωτέρω είναι αόριστης διάρκειας και αμετάκλητα και κατανοώ ότι το ΚΕΣ θα ενεργήσει σύμφωνα με την παρούσα δήλωση, δηλώνοντας ότι δεν έχω καμία αξίωση ή απαίτηση από το ΚΕΣ που προκύπτει από ή σε σχέση με τα ανωτέρω.

Διάβασα και κατανόησα τα παραπάνω. *
Διάβασα και έλαβα γνώση για τη πολιτική προσωπικών δεδομένων του ΚΕΣ. *

Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική λίστα επικοινωνίας μας.

Με την υποβολή της παρούσας φόρμας, θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση μήνυμα επιβεβαίωσης ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Σε περίπτωση που δεν λάβετε σχετικό μήνυμα, παρακαλούμε να υποβάλετε τη φόρμα ξανά.