ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συμμετοχή σε δραστηριότητα (πρόγραμμα εκδηλώσεων, εργαστήρια, προγράμματα) του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος)

Personal Data Acknowledgement Form - GR - HON
*(Εκδήλωση | Εργαστήριο | Πρόγραμμα | Άλλη δραστηριότητα)
*(Τίτλος ομιλίας | παρουσίασης | εργαστηρίου ή προγράμματος)
*(ΚΕΣ | Αλλού-πού;)
*(Ημέρα, μήνας, έτος)

To Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος), Πανεπιστήμιο Harvard (Center for Hellenic Studies (Greece), Harvard University) συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συνεργατών του, ερευνητών σε προγράμματά του, συντονιστών σε εργαστήριά του, ατόμων που συμμετέχουν σε συνέδρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις του, και λοιπά άτομα που συναλλάσσονται μαζί του για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Ειδικότερα, στο αρχείο μας καταγράφονται κατά περίπτωση τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ/ΑΜΑ, στοιχεία δελτίου ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό, σύνοψη παρουσίασης, βιντεοσκοπημένο υλικό, φωτογραφίες, λογαριασμός τραπέζης.

Όλα τα ανωτέρω διαγράφονται αμέσως μετά τη λήξη της συνεργασίας μας ή της εκδήλωσης στην οποία έχετε συμμετάσχει, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο (όπως ενδεικτικά τα δεδομένα που απαιτούνται για την έκδοση φορολογικών στοιχείων).

Η μαγνητοσκόπηση ομιλιών, εφόσον περιλαμβάνεται στην παρούσα συνεργασία, καθώς και η λήψη φωτογραφιών διατηρούνται για αρχειακούς σκοπούς στη βιβλιοθήκη του Κέντρου, ενώ ενδέχεται να αξιοποιηθούν από το Κέντρο σε έντυπο (μπροσούρες, αφίσες) ή και ηλεκτρονικό (ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου, κανάλι του Κέντρου στο YouTube) υλικό, για τις ανάγκες προώθησης της εν λόγω δραστηριότητας καθώς και άλλων δραστηριοτήτων και της ευρύτερης προβολής του Κέντρου. Ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη (ενδεικτικά συνδιοργανωτές) με τα οποία συνεργάζεται το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας του Πανεπιστημίου Harvard, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση και διάδοση της εν λόγω δραστηριότητας, καθώς και την ενημέρωση λοιπών ενδιαφερομένων. Το ΚΕΣ καταβάλει κάθε προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει, ούτε φέρει ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση του υλικού ή και μέρους αυτού, που τυχόν γίνει παράνομα από τον οιονδήποτε τρίτο, μέσω λήψης αυτού από το διαδίκτυο.

Δεδομένα που απαιτούνται για την έκδοση φορολογικών στοιχείων:


Στα ανωτέρω δεδομένα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του Κέντρου, καθώς και πρόσωπα/εταιρείες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του (λογιστήριο, συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής), αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της εργασίας τους.

Το Κέντρο τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
• Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
• Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμά σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. άλλο κέντρο υποστήριξης).
• Δικαίωμα εναντίωσης: Το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Το Κέντρο δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα σας σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, το Κέντρο οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός, είτε και μεταγενέστερα εξηγώντας, όμως, τους λόγους καθυστέρησης.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χωρίς κόστος, υποβάλλοντας αίτηση στη γραμματεία του Κέντρου (+30 2752047030) ή στέλνοντας email (chsnafplion@chs.harvard.edu).

Sending