Events Series 2021: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής

Γενικές πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης

  • Το σύστημα δεν θα αποθηκεύσει ελλιπείς αιτήσεις. Πριν πατήσετε «Υποβολή» στο τέλος της φόρμας σιγουρευτείτε ότι συμπληρώσατε πλήρως την αίτηση.
  • Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά, αν δεν τα συμπληρώσετε, δεν μπορεί να υποβληθεί η αίτησή σας.
  • Για τις ερωτήσεις που απαιτούν πιο εκτενείς απαντήσεις, μπορείτε να συντάξετε τις απαντήσεις ξεχωριστά (π.χ. σε Microsoft Word) και στη συνέχεια να επικολλήσετε το κείμενο στη φόρμα αίτησης.
  • Χρειάζεται να υποβάλλετε δύο έγγραφα σε μορφή PDF:
    1. Τον επίσημο έλεγχο προόδου της περυσινής σχολικής χρονιάς (2019 – 2020) στον οποίο θα αποτυπώνεται ο βαθμός στο μάθημα της Ιστορίας.
    2. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β2 (Lower ή και ανώτερο, εάν υπάρχει).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των Γενικών Λυκείων του νομού Αργολίδας.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι μέχρι και την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:59μμ.

Η προθεσμία για την υποβολή συστατικής επιστολής από τους καθηγητές είναι μέχρι και την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:59μμ.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Ματίνα Γκόγκα, Μάνατζερ Ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων του ΚΕΣ, στο email matina.goga@chs.harvard.edu ή στο τηλέφωνο +30 27520 47030 (εσ.1).

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Μαθητών/τριών Λυκείων Αργολίδας για την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Βιογραφικές πληροφορίες

(Παρακαλούμε σαρώστε και ανεβάστε στο τέλος της φόρμας σε μορφή PDF τον επίσημο έλεγχο προόδου του περυσινού σχολικού έτους 2019-2020 στον οποίο αποτυπώνεται ο βαθμός στο μάθημα της Ιστορίας)
(Δραστηριότητα / Οργανισμός, Ημερομηνίες)
*Παρακαλούμε σαρώστε και ανεβάστε στο τέλος της φόρμας σε μορφή PDF το πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Ερωτήσεις συμμετοχής

(Η απάντησή σας να μην ξεπερνά τις 250-300 λέξεις.)
2. Επιλέξτε τουλάχιστον τρεις από τους θεματικούς άξονες του ερευνητικού προγράμματος με τους οποίους ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε. *
(Η απάντησή σας να μην ξεπερνά τις 150-200 λέξεις.)

Συστατική επιστολή

Παρακαλούμε μοιραστείτε τον παρακάτω σύνδεσμο με τον/την καθηγητή/τρια που θα αναλάβει να συμπληρώσει τη φόρμα συστατικής επιστολής. Ο/η εκπαιδευτικός που θα συμπληρώσει τη συστατική επιστολή είναι απαραίτητο να είναι Φιλόλογος (ΠΕ02), καθηγητής/τριά σας στο σχολείο είτε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2019-2020 είτε κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021. Η έγκαιρη ενημέρωση του/της εκπαιδευτικού που θα συμπληρώσει την αίτηση γίνεται με δική σας ευθύνη. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τη συστατική επιστολή είναι απόρρητες.

Σύνδεσμος συστατικής επιστολής: https://forms-greece.chs.harvard.edu/recommendation-student-research-1821/

Στοιχεία εκπαιδευτικού:

*Είναι απαραίτητο να καταχωρίσετε τις πληροφορίες του/ης εκπαιδευτικού για να ταιριάξει η συστατική επιστολή που θα υποβληθεί με την αίτησή σας.

Φόρμα γονέων/κηδεμόνων για συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών

Εφόσον είστε κάτω των 18 ετών, είναι απαραίτητο οι γονείς/κηδεμόνες σας να δώσουν την έγκρισή τους για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Ζητήστε από τους γονείς/κηδεμόνες σας να ακολουθήσουν αυτόν το σύνδεσμο για να συμπληρώσουν τη γονική συγκατάθεση: https://forms-greece.chs.harvard.edu/students-parents-guardians-1821/

Δήλωση αίτησης

Βεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτή την αίτηση καθώς και στα συνημμένα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς μου για τη συμμετοχή μου στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Μαθητών/τριών Λυκείων Αργολίδας για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ελλάδα είναι αληθείς. Κατανοώ ότι η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή η μη παροχή ενημερωμένων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησής μου και πιθανή διαγραφή από το πρόγραμμα.

Συμφωνώ *

* Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών εξετάζει αιτήσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη ή να κάνει διακρίσεις βάσει ηλικίας, χρώματος, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, ταυτότητας φύλου ή έκφρασης, γενετικών πληροφοριών, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, προσωπικής εμφάνισης, πολιτικής έκφρασης, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πηγής εισοδήματος ή οποιοσδήποτε άλλου παράγοντα που απαγορεύεται από το νόμο στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις δραστηριότητες του.

** Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών βεβαιώνει ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το Ερευνητικό Πρόγραμμα Μαθητών/τριών Λυκείων Αργολίδας για την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Πώς ακούσατε για αυτό το πρόγραμμα; *

Συνημμένα αρχεία

Maximum upload size: 8MB
Maximum upload size: 8MB
Διάβασα και έλαβα γνώση για τη Φόρμα Προσωπικών Δεδομένων Δημοσιότητας & Προβολής και Γενικών Κανόνων Συμμετοχής σε Δραστηριότητα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Harvard. *
Διάβασα και έλαβα γνώση για την πολιτική προσωπικών δεδομένων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Harvard. *

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερώσεις του ΚΕΣ Ελλάδος.

Με την υποβολή της παρούσας φόρμας, θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση μήνυμα επιβεβαίωσης ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Σε περίπτωση που δεν λάβετε σχετικό μήνυμα, παρακαλούμε να υποβάλετε τη φόρμα ξανά.